Biletul
Nivel: Clasa a II-a | Clasa a III-a | Clasa a IV-a | Clasa I | Clasa pregatitoare
Tip: Foaie de lucru - Prezentare
Disciplina: Comunicare în limba română

Biletul

Autor:Alina Beia|
|

Varietatea exercițiilor va ușura însușirea de către elevi a noțiunilor legate de acest tip de text nonliterar – biletul.

Competență generală: 4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
Competența specifică vizată prioritar: 4.2. Redactarea de mesaje simple cu respectarea convențiilor de bază
Limba resursei: Română
Propunător: Beia Alina - Colegiul Economic - Călărași - Călărași
Data validării: 12/06/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »