Fișă de lucru sunetul și litera G
Nivel: Clasa pregatitoare | Grupa mare
Tip: Foaie de lucru
Disciplina: Comunicare în limba română

Fișă de lucru sunetul și litera G

|

Acest material poate fi folosit în predarea sunetului și literei g

Competență generală: Dd1- Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
Competența specifică vizată prioritar: 1.1. Se familiarizează cu sunetele specifice limbii române; 1.2. Înțeleg mesaje simple
Limba resursei: Română
Propunător: Viorica-Violeta Tudor, Școala Gimnazială Baldovinești, Structura Grădinița cu Program Normal Pietriș, Baldovinești, Olt
Data validării: 01/07/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »