Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 la un număr de o cifră
Nivel: Clasa a III-a
Tip: Foaie de lucru
Disciplina: Matematică

Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 la un număr de o cifră

|

Fișă de evaluare  în care elevii au de rezolvat exerciții și probleme folosind operația de împărțire.

Competență generală: 2. Utilizarea numerelor în calcule
Competența specifică vizată prioritar: 2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii; 5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple; 5.3 Rezolvarea de problema cu opraţiile aritmetice studiate, în concentrul 0-10000;
Limba resursei: Română
Propunător: Ilie Tincuța- Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir”, com. Matca, jud. Galați
Data validării: 04/06/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »