Nuvela realist-psihologică (Ioan Slavici, Moara cu noroc)
Nivel: Clasa a X-a
Tip: Hartă mentală - Prezentare - Video
Disciplina: Limba și Literatura română

Nuvela realist-psihologică (Ioan Slavici, Moara cu noroc)

|

Materialul este destinat elevilor și reunește informații despre perioada literară, autor, tipologia operei, conceptul de nuvelă (definiție, clasificare, caracteristici), precizarea și explicarea titlului, temei, structurii și universului operei. Elevii pot lucra colaborativ cu ajutorul instrumentelor digitale: coggle și google.docs.

Competență generală: 2.Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
Competența specifică vizată prioritar: Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură
Limba resursei: Română
Propunător: COJOCARU DORINA
Data validării: 18/06/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »