Substantivul
Nivel: Clasa a IV-a | Învățământ primar
Tip: Prezentare
Disciplina: Limba și Literatura română

Substantivul

|

Acest material poate fi utilizat la clasa a IV-a și are ca scop recapitularea și sistematizarea noțiunilor referitoare la substantiv.

Competență generală: Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
Competența specifică vizată prioritar: 1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup; 3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 3.3 Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit;
Limba resursei: Română
Propunător: Ilie Tincuța - Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir”, com. Matca, jud. Galați
Data validării: 13/06/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »