TEXTUL MEMORIALISTIC
Nivel: Clasa a IX-a
Tip: Prezentare animată
Disciplina: Limba și Literatura română

TEXTUL MEMORIALISTIC

|

Materialul de față poate fi folosit la clasa a IX-a pentru a ilustra trăsăturile diferitelor tipuri de texte cu caracter memorialistic (jurnalul, memoriile).

Competență generală: C 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
Competența specifică vizată prioritar: 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte (conținut: - texte ficţionale/ texte nonficţionale: textul memorialistic) 1.4 redactarea unor texte diverse (conținut:- relatarea unei experienţe personale)
Limba resursei: Română
Propunător: POPA GABRIELA- LICEUL VOIEVODUL MIRCEA-TÂRGOVIȘTE- DÂMBOVIȚA
Data validării: 07/06/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »