Verificarea prospețimii oului
Nivel: Clasa a IX-a | Clasa a X-a | Clasa a XI-a | Clasa a XII-a | Învățământ liceal | Învățământ profesional și tehnic
Tip: Prezentare - Video
Disciplina: Tehnologie alimentară

Verificarea prospețimii oului

Această resursă educațională constă într-o prezentare multimedia cu explicații privind metodele de verificare a prospețimii ouălor.

Resursa se adresează atât elevii claselor a IX-a de la filiera Tehnologică, domeniul de pregătire de profesională ”Turism și alimentație”, cât și profesorilor ce predau Modulul 2: Calitatea în turism și alimentație.

Competență generală: Asigurarea calității în turism și alimentație
Competența specifică vizată prioritar: Diferențierea caracteristicilor de calitate a produselor și serviciilor
Limba resursei: Română
Propunător: Tudosă Nonuleta Luminița
Data validării: 04/06/ 2022

Responses

Pentru descărcare trebuie să te autentifici »